Правила внутрішнього розпорядку

НАКАЗ Про встановлення вартості проживання в студентському гуртожитку

Положення про студентський гуртожиток

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти