Служба психологічної допомоги Горлівського інституту іноземних мов була створена 4 січня 2022 року відповідно до рішення Вченої ради ГІІМ.

Метою роботи Служби психологічної допомоги є створення умов формування психологічної культури та світоглядної позиції, особистісного розвитку та професійної самореалізації, та навіть питання, які у межах компетенції практичної психології.

Основні завдання ПС:

1. надання психологічної допомоги студентам та співробітникам інституту у складних життєвих ситуаціях;

2. формування у студентів та співробітників інституту високого рівня психологічної культури;

3. психологічне просвітництво: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; формування потреб у психологічних знаннях;

4. вивчення психологічних труднощів студентів ГІІМ та підготовка пропозицій щодо оптимізації навчання;

5. сприяння особистісному та професійному розвитку студентів.

Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ГІІМ.

Основні види діяльності ПС:

  1. Психологічне просвітництво – у формі проведення лекцій, бесід, презентацій, видання брошур, листівок, буклетів, ведення спеціальної колонки в інститутському журналі з метою поширення психологічних знань та підвищення психологічної культури студентів та співробітників усіх підрозділів інституту та високих стандартів споживання психологічних послуг.
  2. Індивідуальне консультування всіх учасників педагогічного процесу з метою надання психологічної підтримки та допомоги у кризових життєвих ситуаціях, самопізнанні, вирішенні особистісних проблем, налагодження міжособистісних відносин, особистісному розвитку, формування соціально – корисної життєвої перспективи.
  3. Психологічна діагностика (індивідуальна та групова) – проведення досліджень з актуальних проблем, що виникають у навчальному процесі з метою з’ясування змісту та умов індивідуального розвитку студентів, їх особистісних ресурсів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання, сприяння самопізнанню та саморозвитку.
  4. Психологічна корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів у вигляді групових тренінгових програм, коучінгу, ділових ігор. Реалізується через групову роботу особистісної спрямованості (розвиток особистісних характеристик, внутрішніх станів особистості – навичок саморегуляції та ін.) та групову роботу соціально-психологічного спрямування (тематика: командоутворення, психологічний клімат колективу, формування навичок партнерського спілкування, впевненості в собі, ефективного розподілу часу ( time-менеджмент).
  5. Профілактика – попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних відносинах, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.
  6. Організаційно-методична – експертна, аналітична робота за результатами діяльності служби; планування роботи; створення баз даних, пакетів методичних рекомендацій; аналіз отриманих результатів робіт.
  7. Науково-дослідна – залучення викладачів та студентів факультету психології до експериментальної, науково-дослідної діяльності з метою відпрацювання методик, технологій, набуття професійних навичок, підвищення професійного рівня.
  8. Зв’язок із громадкістю – співпраця з обласним психолого-медико-педагогічним центром, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, засобами масової комунікації, бізнес-організаціями, органами влади тощо.

Для забезпечення ефективної роботи психологічної допомоги в нас є спеціалізовані аудиторії та кабінети:

Тренінг-центр

Тренінг-центр є спеціально обладнаною аудиторією для забезпечення можливостей здійснення психологічної роботи у групі. Він використовується при проведенні спеціалізованих тренінгів та майстер-класів. У тренінг-центрі відбуваються сесійні зустрічі навчально-корекційних постійно діючих «Груп особистого досвіду» та «Групи Розвитку». Тренінг-центр забезпечує можливості для практичної роботи експериментального проекту Т-групи інтерактивного навчання «Сучасні тренінгові технології» Психологічної служби, в рамках якого студенти під керівництвом провідних спеціалістів Служби організовують та проводять власні психологічні та соціально-психологічні тренінги.

Кабінет індивідуального консультування

Кабінет індивідуального консультування спеціально обладнаний для психологічної допомоги. М’які меблі, світле приміщення дозволяють створити невимушену атмосферу, яка сприяє оптимальному настроюванню на консультативну взаємодію. У спеціалізованому кабінеті індивідуальне консультування проводить практичний психолог ГІІМ Новохатня Ольга Олегівна


Запис на консультацію до психолога – Заповнюй анкету!

Хочеш дізнатися ще більше про те, як ми працюємо? – Слідкуй на нашому сайті!

У тебе є ідея для проведення семінару, тренінгу, діагностики або ти хочеш запустити якийсь проєкт? – Заповнюй анкету, поділися з нами своєю ініціативою, а ми допоможемо її реалізувати!